SMITTEVERNTILTAK

FØLG RÅD FRA MYNDIGHETENE


  • Er du syk eller i karantene; hold deg hjemme!
  • Følg gjeldende smittevernregler selv om du sitter i egen bil.
  • Sørg for god lufting i bilen. Ha vinduene på gløtt, men ikke helt åpent.
  • Toalettbesøk må gjøres i forkant av arrangementet, hjemme hos deg selv. Det er ikke toaletter på arenaen.
  • Følg vertskapets instrukser både før, under og etter forestilling.
    Trenger du assistanse, sett på varselblink og en vakt vil oppsøke deg.

 

I en tid hvor avstand, karantene og isolering preger vår hverdag,

går vi sammen om å skape en trygg, engasjerende og inkluderende arena.

Cocktail Bingo

Copyright © M'productions.no